ДИГИТАЛНА СТОМАТОЛОГИЈА

Дигиталната стоматологија подразбира употреба на стоматолошки технологии или уреди кои вклучуваат дигитални или компјутерски контролирани компоненти за извршување на забни процедури, наместо употреба на механички или електрични алатки. Употребата на дигитална стоматологија го прави спроведувањето стоматолошки процедури поефикасно отколку користењето механички средства, како за реставративни, така и за дијагностички цели.

Се користи како начин за олеснување на стоматолошките третмани и предлагање на нови софистицирани начини за задоволување на зголемените побарувања на пациентите на EDG Dental Clinics & Labs во сите области на стоматологијата. Во нашиот секојдневен ритам на работа се имплементираат следниве дигитални технологии:

EDG Dental Clinics & Labs е една од првите стоматолошки клиники во регионот што имплементира дигиталната стоматологија. Нашето 20-годишно искуство со овие дигитални алатки е одлично и даде многу докажани резултати.

Комбинацијата на водечките технологии со нашите стручни знаења, уверуваат дека резултатите што ги добиваме, ќе ги надминат вашите очекувања. И, како што дигиталната стоматологија продолжува да се развива и станува се почеста, така EDG Hellas постојано ќе инвестира во неа затоа што модерната стоматологија постојано бара нови пристапи и методи. Со имплементација на истите, ние сме во состојба детално да го надгледуваме напредокот на случајот, како што тече низ лабораторискиот процес, за разлика од другите клиники кои ги добиваат своите стоматолошки изработки од надворешни заботехнички или комерцијални лаборатории. Што е најважно, имаме контрола врз целосниот процес на движење на техниките, материјалите и квалитетот.

Видеа

Закажете термин