Добредојдовте во EDG – Oral Healthcare Clinics

Во EDG, специјализирани стоматолози од сите полиња работат заедно. На овој начин можеме да понудиме на едно место индивидуални стоматолошки третмани на сите полиња на највисоко ниво. За своите различни области, EDG имаат воспоставено посебни оддели и неколку специјализирани. Повеќе специјализации под еден покрив подразбира дека нашите пациенти добиваат брза и интердисциплинарна дијагностика и третман.

Како AADE тренинг центар, ние придаваме големо значење на науката. Како резултат на тоа, нашите пациенти можат да се потпрат на третмани во EDG кои се во согласност со сите најнови меѓународни стандарди.

Нашите стоматолози и забни техничари работат според моменталните меѓународни стандарди кои се во тесна поврзаност со најновите стоматолошките истражувања. Новите откритија оставаат белег врз третманите кои се прават на пациентите и затоа истите темелно ги применуваме.

Истражувањето е нагласено во EDG. Секој оддел е поврзан со AADE и е активен во истражување и интегрирање во меѓународната научна заедница.

Закажете термин

6 B SKR6 A SKR
8 B SKR8 A SKR
9 B SKR9 A SKR
12 B SKR12 A SKR
13 B SKR13 A SKR
16 B SKR16 A SKR
17 B SKR17 A SKR
18 B SKR18 A SKR
19 B SKR19 A SKR
20 B SKR20 A SKR
LoveYourSmile Belo 1