ЕНДОДОНЦИЈА

Современиот третман на коренскиот канал под микроскоп се трансформира во последните неколку години од обичен обид да се спаси забот до навремено лекување со многу висока стапка на успех. Евентуалното предвремено губење на забите сега може успешно да се избегне.

На специјализираниот оддел за ендодонција, нашите пациенти ги лекуваме на највисоко професионално и дијагностичко ниво. Опремени сме со најсовремени хируршки микроскопи, кои поддржуваат детален приказ и подготовка на коренот и нудат комплетно ново ниво на прецизност. Најновата ендодонтска опрема, инструментите и материјалите за полнење се во секојдневна употреба. На овој начин третманот станува пократок, дури и во комплицирани случаи, и се избегнува губење на забите.

Повеќе информации на

Опсег на услуги

Сакаме да ги зачуваме вашите заби и да го одвоиме времето потребно за тоа.

За време на првото закажување, се дава прецизна дијагноза и прогноза за заболениот заб. Се разговара за можните опции за третман.

Стручна дијагностика и употреба на микроскоп овозможуваат брзо откривање и елиминација на изворот на болка.

Во случај на обновен третман на коренскиот канал (ревизија), старите пломби кои биле неуспешни и затоа биле причина за воспаленија и болка, можe стручно да се отстранат и обноват. Овој третман ги елиминира воспаленијата во областа на коренот и доведува до целосно можно закрепнување.

Целосното истражување на комплексниот коренски каналски систем е една од најважните карактеристики на модерната ендодонција. Со употреба на најмодерни инструменти и материјали, можно е дури и лоцирање и чистење на ултрафини коренски канали и вдлабнатини.

Забите чиј корен бил третиран и скршените заби не мора да бидат извадени. Може и понатаму да бидат функционални па дури и естетски реставрирани со користење на забно колче.

Стоматолошки повреди може да доведат до губење на забите на која било возраст. За да се избегне тоа, најважно е брза и професионална дијагностика од квалификуван тим.

Покрај откривање на коренските канали, темелна подготовка и дезинфекција на целиот систем на коренскиот канал е предуслов за целосно успешен третман. Преку употреба на најновите инструменти и антибактериски раствори, сите остатоци на ткиво и присутни бактерии може да бидат елиминирани.

Во текот на третманот на коренскиот канал, фините инструменти може да бидат скршени. Ова може да биде пречка за целосна подготовка и чистење на коренскиот канал. Со микроскопски третман на коренскиот канал, под одредени околности можно е да се отстранат, без да се оштети забната супстанција.

За време на претходните третмани, забот не само што бил ослабен со механички третман на коренскиот канал, туку и со поставување и закотвување на забното колче. Кога се ревидира третманот со коренскиот канал, овие колчиња треба да се отстранат колку што е можно повнимателно за да се задржи важната забна супстанција.

Со правилен третман, не само акутните воспаленија, туку и хроничните може успешно да се лекуваат. Овие можат да предизвикаат болка или понекогаш дури и да бидат целосно без симптоми. Раното откривање и елиминација на ваквите воспаленија е од суштинско значење за долгорочно зачувување на забите.

Услугите на специјализираниот оддел за ендодонција во никој случај не се ограничени на класичен третман на коренски канал. Ние ексклузивно ги третираме нашите пациенти со најновите материјали и инструменти под микроскоп, за да можеме да ги исчистиме и подготвиме сите канали пред да ги наполниме.

Употребата на дентален микроскопво денешно време ни дозволува да извршуваме ендодонтско лекување на забите низ микроинвазивни ендодонтски кавитети.Особена примена микроинвазивната ендодонција има кога треба да се изврши третман на заб реставриран со индиректна изработка која е добро направена за да се избегне менување на истата.Напомена – микро ендодонтските кавитети се тема на дискусија во научната ендодонтска јавност и не секогаш се оправдани. Од големо значење е употребата на микроскоп и вештините и искуството на операторот

Облитерацијата на каналите односно нивното стеснување е заштитен механизам на забната пулпа која што провоцира формирање на дентин во пулпната комора и по ѕидовите на каналите со цел да си го зачува виталитетот. Отворите – орифициумите на ваквите заби е многу тешко да се лоцираат без соодветно зголемување и илуминација.Каналите пак без соодветни механички инструменти и хемиски средства многу тешко правилно се обработуваат.

Секој заб односно секој канален систем е со единствена анатомска структура.Целта на модерната ендодонција е да ја зачува таа морфологија. Анатомско морфолошките карактеристики на коренскиот систем е можна само со правилна обработка доволно инструментирање, употреба на инструменти од новите поколенија кои ја следат формата на каналите одземајки онолку колку што е потребно за една успешна ендодонтска терапија.

Под микроскоп, нашите специјализирани стоматолози ја гледаат внатрешноста на забот и системот на коренскиот канал со најдобро осветлување и многу зголемено.
Она што е импресивно е прецизноста на микроскопските третмани. Дури и кога каналите се потешко достапни, може да се лоцираат и исчистат така што релапсите се со помала веројатност. Спротивно на тоа, скриените канали често остануваат неоткриени во конвенционалниот третман на коренскиот канал и затоа не можат да се чистат. Бактериите можат да се размножуваат таму без пречки и да предизвикаат воспаленија. Ова често останува незабележано со години додека не се појави забоболка, а со тоа и компликации.
Употребата на микроскоп исто така овозможува детектирање пукнатини или фрактури што може да предизвикаат болка или воспаление.

Зошто третман на коренскиот канал под микроскоп?
– зачувување на сопствените заби со добра долгорочна прогноза
– зачувување на важни забни абатменти за мостови и протези
– третман за заштеда на супстанцијата на забите
– третман по забна повреда
– зачувување на виталноста на забот
– затворање на видлив коренски врв кај деца и адолесценти
– третман и естетска реконструкција по забна траума

Напомена: За повеќе информации endodoncija.mk

Закажете термин