ИМПЛАНТОЛОГИЈА

Да се биде во можност да се насмеете самоуверено и да загризувате поголеми парчиња храна по загубата на еден или повеќе заби денес е можно благодарение на забните импланти. Имплантите можат да се користат за обновување на индивидуалните заби, како и цели забни сводови, кои едвај можат да се разликуваат од природните заби според изгледот и чувството за џвакање.

Атрактивните и особено здравите заби не се само одлучувачки дел од нашиот изглед, туку и на нашата личност. Во минатото, губењето на еден или повеќе заби имаше одлучувачка улога врз изгледот на луѓето. Поради модерната орална имплантологија, ова повеќе не е случај. Со релативно мали процедури за орална хирургија, индивидуалните или сите непостоечки заби можат да бидат заменети со импланти, естетски и функционално еднакви на природните заби. Преку вметнување импланти во форма на корен, можно е да се избегнат промени на соседните заби и да се зацврстат коронки што тешко може да се разликуваат од вистински заби во празнините на забите. Коронките или мостовите поддржани од импланти се прицврстени на колец зацврстен во коска, што им дава на пациентите џвакање со чувство скоро нималку различно од нивните заби. Во случај на потполна беззабост, имплантите може да претставуваат сигурна потпора за мобилна протеза, како и за големи фиксни мостови.

Повеќе информации на

Импланти – Естетски супериорна стоматолошка протеза

Забната протетика поддржана од имплант тесно се доближува до природните заби. Коронките водат со нивниот природен изглед, имплантите со нивната стабилност, а двете заедно со нивното позитивно влијание врз функционалното зачувување на целиот мастикаторен апарат.

Ако заб што недостасува треба да се замени со таканаречен мост, скоро секогаш е неопходно значително да се истружат соседните заби за да може безбедно да се зацврсти мостот. Ова не е случај со коронка поддржана на имплант. Имплантот е закотвен на коската на вилицата, без да ги допира соседните заби. Веднаш по периодот на зараснување од неколку недели, естетски супериорна коронка, направена да изгледа исто како непостоечкиот заб, може да се постави на невидливиот имплант формиран во коренот.

Особено за целосно беззаби пациенти, забната имплантологија претставува голем напредок. Дури и мал број забни импланти овозможуваат одлични и ефикасни можности за прицврстување на забните протези, што доведува до значителни подобрувања во однос на јадењето и говорот, што пак, во голема мерка го подобрува квалитетот на животот. Забните протези може да бидат стабилно поставени преку потпорни елементи. Стабилното прицврстување ја подобрува и сигурноста и самодовербата на пациентите. Говорот и способноста за џвакање исто така значително се подобруваат и веројатноста пријателите и познаниците да ги препознаат протезите сега е многу помала.

Всадувањето на забни импланти во форма на корен денес е скоро безболно во повеќето случаи. Таа постапка е минимално инвазивна и не е тешка за пациентот. Непријатноста е дури и пониска од екстракција на заби. Односот непријатност – корист е јасно позитивен. За среќа, возраста на пациентот не е релевантна затоа што имплантите, исто така, можат да користат и во случај на намален квалитет на коските, па дури и при остеопороза.

Преку едноставно и безболно испитување на усната шуплина (алвеоларниот гребен и непцата), како и преку 3D CBCT ртг снимка на вилицата, може лесно да се утврди во повеќето случаи ако забните импланти се соодветни во вашиот случај. За детално планирање се прави анамнеза (интервју на пациентот за претходни состојби), како и испитување на преостанатите заби и конечно, се применуваат понатамошни дијагностички методи.

Генерално, медицината е против орална операција и дека не треба да се прави имплантација. Како дополнување на ова, секогаш треба да се провери дека постои доволно алвеоларна коска за зацврстување на имплантот пред да се направи имплантацијата и дека соседните анатомски структури, како што се нервите и крвните садови, нема да бидат повредени при постапката.

Имплантите треба да се чистат и со грижа да се носат при редовна усната хигиена, исто како и сопствените заби. Дефицитната орална хигиена, употребата на тутун и нетретиран дијабетес може да доведат до губење на имплантот.

Закажете термин