ПРОТЕТИКА

Ако недостасуваат еден или повеќе заби, тоа не влијае само на изгледот на забите, туку и на нивната функционалност. Со соодветната стоматолошка протетика џвакањето е полесно, зборувањето и смеењето исто така, а коскената ресорпција на вилицата е забавена.

Губењето на забот може да се должи на различни причини: кариес, пародонтопатија или од повреда. Во одделот за протетика, на нашите пациенти им нудиме современа нега, со што се воведуваат естетски и функционални стандарди и индивидуални барања. Инсистираме на неразделна врска помеѓу формата и функцијата на стоматолошката протетика. Само функционално добрата работа доведува до добри естетски резултати. За избор и изработка на забна протеза, објективните критериуми играат улога, како и типот и возраста на пациентот. Комплексната протетска реконструкција на забите бара прецизна и обемна дијагностика пред да се започне со реконструктивни мерки. За да го направите ова, неопходна е темелна медицинска анамнеза, како и РТГ дијагностика и употреба на современи методи за точно утврдување на положбата на забите и движењето на зглобот на темпоромандибуларниот (виличниот) зглоб. За протетска реставрација, користиме модерна технологија за коронки и мостови, делумни и целосни протези и импланти.

Повеќе информации на

Опсег на услуги

Протетската реставрација мора да ги исполнува функционалните, како и естетските барања. Правиме протетиката да се вклопува во преостанатата стоматологија без да одвлекува внимание. Во исто време, нашите естетски побарувања за протетиката се многу високи.

Постојат бројни начини да се заменат непостоечките заби со протетика. Во зависност од секој случај, нашите специјално обучени стоматолози користат фиксна, мобилна или имплантирана протетика.

Меѓу фиксните типови протези се инлеи, онлеи, мостни реставрации и коронки. Овие може да бидат направени од комбинација на метал и керамика, само од метал или само од керамика. Современите технологии како што се процесите CAD/CAM ги користиме за производство на сите реставрации. За тие процеси, формата на забот/ите се скенира или дигитално отпечатува, компјутерски се дизајнира и се произведува со прецизна CNC технологија.

За корекција на поголеми празнини опција се парцијалните и тотални протези. Доколку не сакаме да имаме видливи жички приврзаноста на мобилната забна протеза може да биде со специјални копчиња поставени на телескопски коронки или врз импланти. При обезбедување на вилицата без заби со тотални протези, ја потенцираме важноста на оптималното држење, добра функционалност и естетика.

За вилицата и забите, естетиката и функционалноста одат рака под рака. Забите со убав изглед се привлечни и даваат доверба. Но, за удобноста на пациентот, органот за џвакање исто така треба целосно и функционално да се врати.

Затоа, протетичките реставрации треба да издржат дури и на голем притисок за џвакање, не смеат да предизвикаат знаци на притисок и треба да се чувствуваат како свои заби. Стоматолошката протеза се вклопува хармонично во денталниот свод и едвај може да се разликува од природните заби.

Во споредба со другите видови протетика, имплантите имаат неколку предности:

– подобрена јачина на џвакање, подобрено искуство за џвакање
– појасен говор
– намалена редукција на алвеоларниот гребен
– останатите заби се поштедени затоа што имплантите не бараат абразија, за разлика од другите видови  забна протетика
– подобро ги држат протезите
– естетски: забите изгледаат подобро

За повеќе информации посете го implantme.com

Закажете термин