2D и 3D CBCT РТГ ДИГИТАЛНА ДИЈАГНОСТИКА

За точна дијагноза и третман насочен кон целта, потребно е да се погледне во внатрешноста на забот. За таа цел нудиме широк спектар на опции за оваа намена.

Преку нашите истражувачки активности, нашиот тим е запознаен со најновите научни наоди и може да ги исполни највисоките технолошки и професионални очекувања. За прегледи и проценки, имаме широк спектар на опции. Користиме различни методи за сликање, како што се проекциона радиографија, томографија и компјутерска томографија. Како академска-AADE институција, нашиот фокус лежи врз проучување на болестите на забите, оралното и виличното здравје, како и на наставата.

Опсег на услуги

Kористиме најнова технологија за да овозможиме прецизен третман за нашите пациенти преку методи на снимање.

Со користење панорамска ртг снимка, можно е да се проценат најчестите заболувања во вилицата. За оваа цел, ја користиме најсовремената технологија на тенок слој томографија, што овозможува многу повисок квалитет на слика, кој до сега можеше да се постигне само со минијатурен систем на рендген снимка.

Со оваа технологија, може да се направат снимки со слој на висока резолуција, кои компјутерот потоа ги претвора во три димензии. Покрај дијагностицирање на болести на вилицата, овие многу прецизни слики овозможуваат и компјутерски потпомогната навигација на хируршки процедури во вилицата.

ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ НА

Видеа

Закажете термин