Добредојдовте во EDG Dental Clinics & Labs

Во EDG Dental Clinics & Labs, специјализирани стоматолози од сите полиња работат заедно. На овој начин можеме да понудиме на едно место индивидуални стоматолошки третмани на сите полиња на највисоко ниво. За своите различни области, EDG Dental Clinics & Labs имаат воспоставено посебни оддели и неколку специјализирани. Повеќе специјализации под еден покрив подразбира дека нашите пациенти добиваат брза и интердисциплинарна дијагностика и третман.

Како IACD тренинг центар, ние придаваме големо значење на науката. Како резултат на тоа, нашите пациенти можат да се потпрат на третмани во EDG Dental Clinics & Labs кои се во согласност со сите најнови меѓународни стандарди.

Нашите стоматолози и забни техничари работат според моменталните меѓународни стандарди кои се во тесна поврзаност со најновите стоматолошките истражувања. Новите откритија оставаат белег врз третманите кои се прават на пациентите и затоа истите темелно ги применуваме.

Истражувањето е нагласено во EDG Dental Clinics & Labs. Секој оддел е поврзан со IACD и е активен во истражување и интегрирање во меѓународната научна заедница.

МОБИЛНО РЕШЕНИЕ

2 ИМПЛАНТИ
+ 2 КОПЧИЊА

+ протеза

999 €

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!

ФИКСНО РЕШЕНИЕ

4 ИМПЛАНТИ
+ порцелански коронки

(all-on-four)

2.799 €

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!

ФИКСНО РЕШЕНИЕ

6 ИМПЛАНТИ
+ порцелански коронки

(all-on-six)

3.299 €

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!

ФИКСНО РЕШЕНИЕ

8 ИМПЛАНТИ
+ порцелански коронки

(all-on-eight)

3.899 €

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ!

Закажете термин


    ПРЕДПОТОА
    18 B SKR18 A SKR
    6 B SKR6 A SKR
    16 B SKR16 A SKR
    LoveYourSmile Belo 1